De algemene leveringsvoorwaarden van Starteenwinkel.nl zijn hier te vinden. Deze gelden voor alle aangeboden en geleverde diensten van Starteenwinkel.nl. Het is belangrijk om voor je eigen webwinkel ook je eigen algemene leveringsvoorwaarden op te stellen.