Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van jouw contractperiode. Zonder opzegging wordt je contract stilzwijgend met dezelfde contractduur verlengd. Wanneer je eerder dus hebt gekozen voor een halfjaarcontract, wordt je contract met één halfjaar verlengt. Het gratis pakket kent geen contractperiode.


Zie ook: