Ga in de beheeromgeving naar Vormgeving > Design aanpassen. Vervolgens zie je rechts de Starteenwinkel.nl vormgever en aan de linkerkant zie je een preview van je webshop.


Klik in de preview op een willekeurige categorie. Je wilt namelijk naar een vervolgpagina gaan waar de widgets worden weergegeven. Vervolgens zie je de widgets.
Widgets toevoegen of wijzigen

Klik op de groene button met Voeg widget toe om een widget toe te voegen of te wijzigen.


Nu krijg je onderstaand venster in beeld. Hier kun je een widget aanklikken om de widget toe te voegen en je kunt op het icoontje klikken met het potloodje om een widget te wijzigen. 

Hier kun je ook de volgorde van de Nieuwste producten wijzigen. 


Widgets verwijderen

Klik op de widget. Nu zie je de optie om de widget te verwijderen.

Vrije content widget toevoegen

Ga naar Vormgeving > Vrije content en klik hier op het groene (+)-teken. Vervolgens wordt het zichbaar in het widget beheervenster. Hier kun je de widget toevoegen.